سامانه ایران صنعت مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی http://iran-sanaaye.mihanblog.com 2016-09-25T22:18:39+01:00 text/html 2016-09-25T18:46:24+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکت های مهندسی مشاور نفت و گازاستان بوشهر http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1179 <div align="justify"><font size="1"> www.gamma-ir.com لوله پی گستر- مهندسی طرح محاسبه و اجرای ابنیه راه و ساختمان کلیه کارهای اه و ساختمان، زهکشی و راه سازی، تاسیسات و تجهیزات، ابنیه و… ۶-۲۲۵۵۹۶۵-۰۴۲۱ ۲۲۲۳۸۳۰-۰۴۲۱ info@lpgeco.com Loleh Pey Gostar Eng.Co. ۲۲۲۱۲۱۸-۰۴۲۱ lolepeygostar@yahoo.com www.lpgeco.com مادكیمیا فرآیند مهندسی، خرید و ساخت، نظارت و مدیریت طرح در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع ۸۸۵۰۴۶۵۴ ۸۸۷۵۸۲۵۷ mkfco@mkfco.com Maad Kimiya Farayand Consulting Engineers. ۸۸۵۰۴۶۵۲ www.mkfco.com مارون کاران انجام کلیه امور مربوط به راهسازی،احداث شبکه راهها،پل سازی،احداث خطوط انتقال نفت گاز و آب،احداث تاسیسات مربوط به پالایشگاهها ۲۲۰۶۰۹۴۳ ۲۲۰۶۰۹۴۲ info@maroonkaran.com Maroon Karan Co. ۲۲۰۶۰۹۴۷ www.maroon-karan.com ماشین سازی ویژه طرح و محاسبه و ساخت کلیه وسائل و ماشین آلات جداسازی و پمپهای مایعات و سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب و هوا و … ۲۲۹۰۴۸۵۲ ۲۲۹۰۵۱۹۶ info@msvco.com Mashin Sazi Vijeh Co. ۲۲۲۲۰۶۸۰ www.msvco.com ماهان صنعت آریا احداث خطوط لوله، احداث شبکه های آبرسانی،انجام کارهای ساختمانی،جاده سازی و احداث پُل ۸۸۵۵۲۸۸۰ ۸۸۵۵۰۳۶۹ info@msarya.com Mahan Sanat Arya Co. ۸۸۵۵۲۸۶۹ www.msarya.com مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(مپصا) مدیریت پروژه های صنعتی نفت، پتروشیمی،پالایشگاهی،نیرگاهی، سد و تجهیزات طراحی و مهندسی و انتقال دانش فنی درخصوص کلیه پروژه های صنعتی فوق الذکر ۸۸۳۳۵۰۷۶ ۸۸۰۲۴۳۷۹ info@mapsaeng.com Abdal Industrial Projects Management Co. ۸۸۳۳۵۰۷۷ www.mapsaeng.com ۸۸۳۳۵۰۷۸ محورسازان – مهندسی و نصب مهندسی و اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، خطوط انتقال نفت و گاز و آب ۶۱-۸۴۲۱۹۵۹-۰۷۱۱ ۸۲۲۴۹۲۴-۰۷۱۱ info@mehvarsazan.com Mehvarsazan Eng.&amp; Const.Co ۸۸۷۳۱۶۰۲ ۸۸۷۵۷۱۳۱ www.mehvarsazan.com ۳-۸۸۵۴۱۷۹۲ معین انرژی پایا مدیریت و برنامه ریزی و هماهنگی طرحها، طراحی و مهندسی، تامین كالا و تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی، بهره برداری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۲۲۹۷۱۲۸۱ ۲۲۹۷۴۳۶۷ info@moeenep.ir Moeen Energy Paya Co. ۲۲۹۷۴۶۵۵ ۷۰-۲۲۹۷۴۳۶۹ مهندسین همكار صنایع مهندسی و اجرای پروژه های صنعتی ۸۸۳۱۵۱۰۰ ۸۸۸۲۲۹۴۷ info@hesco.ws Hamkar-E Sanayeh Co ۸۸۸۳۶۳۳۳ www.hesco.ws میسان –مهندسی و ساختمانی پیمانكاری نفت و گاز ، ساخت پالایشگاه و نیروگاههای صنعتی ۵-۸۸۵۱۰۲۵۱ ۸۸۵۱۰۲۵۶ info@maysun-co.com Maysun Co. www.maysun-co.com میم تیم اجرای پروژه های پیمانكاری، نفت، گاز و پتروشیمی ۷-۸۸۵۷۰۰۱۶ ۸۸۳۷۰۵۹۷ info@meam-team.com Meam Team Const Co. www.meam-team.com موجان – مهندسی طراحی و مهندسی ، تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه های مربوط به هوا ، آب و فاضلاب های شهری و صنعتی ۲۷۴۵۷ ۲۲۷۷۸۳۶۶ info@mojan.ir Mojan Engineering Co www.mojan.ir نام آوران دلوار ساختمانی ، مهندسی ۴۳-۸۸۵۹۲۳۳۴ ۸۸۵۹۲۳۴۳ info@ndec. ir Namavaran Delvar Eng &amp; Const Co. www.ndec. ir ناورود ۲۲۶۹۲۰۹۰ ۲۲۶۹۵۱۴۲ contact@navrood.com ندا – گروه صنعتی طراحی، ساخت و نصب سیستمهای كنترل، اتوماسیون، ابزاردقیق، برق و اعلان حریق ۸۸۶۱۱۹۱۰ ۸۸۲۱۱۳۸۰ ۸۸۰۵۰۴۲۸ neda@nedaco.com Neda Industrial Group www.nedaco.com ندای علم و صنعت انجام كارهای ابنیه، تاسیسات، راه ، آب ، صنعت و معدن ۸۸۶۷۸۳۷۷ ۸۸۸۸۶۴۵۴ Science_Technology_Co@ yahoo.com Science &amp; Technology Co. ۸۸۸۸۶۶۳۹ ۸۸۶۷۸۳۷۹ www.s-t-co.com ۵-۸۸۲۰۲۸۰۳ نفت سازه قشم طراحی پایه و تفصیلی،خرید،ساخت و نصب انواع سکو های دریایی و روسازه ها، ساخت و تعمیر انواع شناورها ۵-۸۸۳۷۵۵۳۳ ۸۸۳۷۵۵۳۶ info@nsqme.com Naft Sazeh Qeshm Co. www.nsqme.com نقش هدی- مهندسی و ساختمان خدمات مشاوره و مهندسی، تدارکات کالا و واردات و صادرات، اجرا و ساخت و مدیریت و نظارت بر امور فنی و مهندسی اجرایی و ساخت ۳-۲۶۴۰۷۶۱۱ ۲۲۲۷۳۳۳۹ Naghshehoda@gmail.com Naghsh-e-Hoda Eng &amp;Const Co. ۲۲۲۲۴۸۹۲ www.naghshoda.com نماد توسعه سدید مشاوره ساخت و تولید پیمانكاری عمومی، امكان سنجی تامین كالا، پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه و استراتژیك، یكپارچه، ساختمان سیویل سازه، برق ، ابزار دقیق، ساخت راه ۸۸۷۲۹۱۲۸ ۸۸۵۵۴۵۷۰ info@sadidds.com Sadid Development Symbol Co. ۸۸۷۰۵۹۳۵ www. sadidds.com نو اندیشان آریا-مهندسی فرآیند و انرژی طراحی فرآیند صنعتی و مهندسی ساخت تجهیزات صنایع فرآیند و انرژی، خدمات فنی،مهندسی مشاوره،اجرایی،نرم افزای تجهیزات پالایشگاهی نیروگاهی، پتروشیمی گاز و شیمیایی و نظارت و… ۲۲۲۵۰۱۳۳ ۲۲۲۵۴۰۶۱ info@napeec.com Noandishan Arya Process &amp; Energy Eng. Co. ۲۲۲۵۰۴۵۸ www.napeec.com نورهان صنایع مهندسی، خدمات مدیریت ۹-۸۸۲۱۰۸۷۲ ۸۸۰۳۴۶۵۶ nbb@norahan.com Norahan Sanaye Co. info@norahan.com www.norahan.com نیرو و توان مهندسی، طراحی ، تهیه و تامین و نصب و راه اندازی ۲۲-۸۸۷۲۸۱۱۹ ۸۸۷۲۸۱۱۷ info@nirootavan.com Niroo Va Tavan Co. www. nirootavan. com ویراكاو طراحی،مهندسی،تأمین تجهیزات،اجرا و راه اندازی ۲-۲۲۳۵۴۱۴۱ ۲۲۳۵۴۱۴۴ info@virak.ir Virakav Co. www.virak.ir هامون گستر صنعت- مهندسین مشاور مشاوره خطوط لوله، شبکه، پالایشگاها وکارخانجات صنعت،نظارت بر راهها، پل، فرودگاهها، اسکله، تاسیسات آب و فاضلاب و… ۸-۸۸۵۳۴۶۷۳ ۸۸۵۱۵۶۳۰ info@hamoon-gs.com Consulting Engineers Hamoon www.hamoon-gs.com Gostar Sanat Co. همپا – مهندسی پیمانكاری، نصب تجهیزات و تأسیسات صنعتی و پالایشگاههای نفت ، گاز و پتروشیمی بصورت EPC,C ۲۳۵۲۵ ۲۲۳۶۵۰۲۰ info@hampaco.org Hampa Eng Corp www.hampaco.org همراه افق تهران- مهندسی مشاوره، محاسبه، طراحی، نظارت و تجهیز پروژه های صنعتی و مهندسی در زمینه خطوط انتقال و… ۴-۸۸۰۶۷۳۹۰ ۸۸۰۴۵۱۰۰ Hotco.ir@gmail.com Hamrah Ofogh Tehran </font></div> text/html 2016-09-25T18:45:10+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکت های مهندسی مشاور نفت و گازاستان اصفهان http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1177 <div align="justify"><font size="1">ی ، صنعتی ۹-۸۸۷۷۱۱۳۷ ۸۸۶۷۸۲۷۱ info@ev-yol.com Saeen Co. صف رزموند- مهندسی و مدیریت کلیه خدمات مهندسی و طراحی بالادستی و پایین دستی در خشکی و فراساحل ۸۸۰۷۵۷۵۰ ۸۸۳۷۵۰۳۶ info@saff-rosemond.com Saff Rose Mond Co. ۸۸۳۷۵۰۳۵ www.saff-rosemond.com صنایع انرژی بر دوران ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره و صنایع وابسته به آن ۸-۲۲۸۷۴۲۹۶ ۲۲۸۸۸۲۶۵ info@doranenergy.com Doran Energy Industries Co. ۲۲۸۸۸۲۵۸ www.doranenergy.com صنایع فرا ساحل پروژه های نفت،گازو پتروشیمی، انواع سکو های سرچاهی، تولید، مسکونی، دکل های حفاری،ساخت انواع شناورهای تخصصی، انواع اسکله و ترمینال نفتی ۷-۸۸۳۷۵۰۲۵ ۸۸۳۷۵۰۱۴ office@saffgroup.com Sanayea Farasahel Co. www.saffgroup.com صنایع نفت انرژی قشم تاسیسات بالا دستی-خطوط انتقال نفت و گاز-اکتشاف و استخراج معادن هیدرو کربوری و … ۲۲۰۲۸۷۱۶ ۲۲۰۲۰۷۷۳ oeid@oeid.com Oil &amp; Energy Industries Development Co. ۲۲۰۲۸۷۲۵ www.oeid.com صنعت خط و پالایش مجری پروژه های نفت و گاز (EPC) ۸۸۷۲۲۲۷۳ ۸۸۷۲۱۴۳۶ info@skpalayesh.com Sanat-e-khat-o-palayesh Co. ۸۸۷۱۳۹۱۶ www.skpalayesh.com ۷-۸۸۱۰۰۳۴۶ صنعت سازه ثمین طراحی،اجرا و مهندسی پروژه های صنعتی و ساختمانی،نقشه کشی،تاسیسات،انبوه سازی،راهسازی،ساختمان ۵-۲۲۷۷۷۲۸۴ ۲۶۶۰۲۵۵۳ @behta.irSamin Sanat Sazeh Samin Co. ۱-۲۶۶۰۲۵۵۰ www.behta.ir طرح نواندیشان مهندسی ، طراحی ، نظارت، مدیریت پروژه ۸۸۳۳۴۰۱۰ ۸۸۳۳۴۰۱۵ info@tna-co.com Tarh-e-Nowandishan Co. (سی خط) www.tna.ir طرح و مدیریت اجرا- مهندسین مشاور مشاوره- EPC ۸۸۶۱۳۵۶۰ ۸۸۰۳۵۴۹۵ info@dcmcengineering.com Tarh va modiriat-e-ejra info@dcmc.ir www.dcmcengineering.com طرقه انرژی مشاوره،طراحی،نظارت و اجرا و مدیریت پروژه های صنعتی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی،برق،آب،فاضلاب ۸۸۷۳۶۰۸۴ ۸۸۷۴۶۳۹۶ www.torghe.com Torghe Energy Co. info@torghe.com طلیعه پارس قائم آماده سازی سایت ، عملیات سیویل و تاسیسات زیر بنایی مربوط به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی از قبیل جاده ، فرودگاه ، بنادر ، نیروگاه ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، شهر سازی و نظارت آن و غیره ۸۸۴۳۳۸۳۶ ۸۸۴۱۱۵۴۱ @tpq.irinfo Talieh Pars Qaem Co www.tpq.ir عطاردیان راه سازی- ساختمان- اسكلت و فونداسیون ۸۸۳۰۹۹۹۶ ۸۸۸۲۹۳۱۸ info@otaredianco.ir Otaredian Co. ۵-۸۸۸۳۴۱۶۲ www.otaredianco.ir عمراب پیمانکار(EPC) پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب ۲۹۷۸۰ ۲۲۲۲۲۸۷۴ info@omrab.com Omrab Engineering co. www.omrab.com عمران سازان خطوط انتقال و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی ۸۸۴۴۴۷۹۴ ۸۸۴۴۴۷۹۷ www.omransazan.com OMRANSAZAN Co. info@omransazan.com فرابرد واحدهای صنعتی شیمیائی جهت ساخت فن کولر هوائی و برج خنک کننده، نیروگاههای بادی تامین قطعات کولرهای هوائی و برجهای خنک کننده و تجهیزات صنعتی و ماشین الات خطوط تولید ۶۷۶۳۷۴۱-۰۷۱۱ ۶۷۶۳۰۹۰-۰۷۱۱ ctmarketing@farabard.ir Farabard Co. ۶۷۶۳۲۹۱-۰۷۱۱ ۸۸۸۸۳۴۶۴ www.farabard.ir ۸۸۷۷۸۶۲۰ فرانگر صنعت – طراحی مهندسی مشاوره،نظارت عالیه، کارگاهی و مدیریت پروژه ۹-۲۲۶۹۶۸۲۶ ۲۲۲۰۹۲۲۰ a_nasri@neda.net Faranegar Industrial Design &amp; Eng Co. (FIDEC) طراحی، تامین کالا، نصب و راه اندازی پروژه های برق، مکانیک، ابزار دقیق و انرژی www.fidec.ir فریاب جنوب–مهندسی ساختمانی راه، آب، ساختمان، ژئوتكنیك- تأسیسات ۲۶۴۰۳۱۶۵ ۲۶۴۰۳۱۶۰ faryab@icca-ir.com Faryab Jonoub Const Eng.Co ۲۶۴۰۳۱۵۷ ۵-۲۲۹۰۶۰۶۲ فیرمکو پارس – مهندسی و نصب انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی ، طراحی . نظارت . اجرا و نصب واحدهای صنعتی در زمینه صنعت ، اخذ تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات اعتباری داخل و خارج ۰۷۱۱۶۲۶۲۶۳۳ ۰۷۱۱۶۲۷۸۰۱۸ ۰۷۱۱۶۲۶۹۱۰۳ ۷۱۱۶۲۸۶۷۹۲ info@firm-co.com Firmco Engineering &amp; Installation www.firm-co.com فلات پارس مجری پروژه های EPC (نفت، گاز و پتروشیمی، آب، صنعت و معدن، ساختمان) ۲-۸۸۵۰۶۸۹۰ ۸۸۵۰۶۸۸۹ info@falatepars.com Falatpars Const Co. www.falatepars.com فلات ساز ۸۸۷۴۶۵۶۲ ۸۸۷۴۶۵۷۹ Info@Falatsaz.com Falat Saz Co. ساختمانی ، تأسیساتی ۸۸۷۶۴۵۹۵ www.Falatsaz.com فن آوران انرژی ایرانیان خطوط انتقال نفت گاز و پتروشیمی، پروژه های آبرسانی، ایستگاههای تقویت فشار و تقلیل فشار گاز و نفت ۸۸۱۰۱۸۵۷ ۸۸۱۰۱۸۵۹ www.fanavaranenergy.com Fanavaran Energy Of Iran Co. info@fanavaranenergy.com كادر سازه ساختمانی، پیمانكاری، خط لوله آب و گاز ۳-۲۲۹۰۸۱۰۲ ۲۲۲۶۵۱۹۶ kadrsazeh@yahoo.com Kadr sazeh Co. كانرود سازه ساختمانی و مهندسی ۸۸۷۶۱۸۱۸ ۸۸۵۱۶۳۷۰ Info@kanrood.com Kanrood Sazeh Co. ۸۸۷۶۵۴۴۵ www.kanrood.com كاهنربا مشاوره،مهندسی،تحقیقات، طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی ۸۸۷۲۹۱۰۱ ۸۸۵۵۴۲۲۲ kahanroba@kahanroba.com Kahanroba Co. ۸۸۷۲۴۲۲۱ ۸۸۵۵۵۷۱۶ www.kahanroba.com ۸۸۷۲۲۱۲۶ كندوكاو انرژی پارس طراحی، اجراء،حفاری و مخازن، (انرژی و محیط زیست) ۳-۸۸۳۳۰۹۵۲ ۸۸۳۳۰۹۵۰ info@kep-co.com Kandokave Energy pars Co. (Kep-Co) www.kep-co.com کولر هوایی آبان امور تولیدی صنعتی، فنی و تاسیساتی، ساخت کولرهای هوایی و نیز امور واردات و صادرات و مشارکت با سایر شرکت های در ارتباط با موضوع شرکت ۸۸۷۷۱۵۵۷ ۸۸۸۴۲۵۰۹ r.kheiri@abanaircooler.com www.abanaircooler.com كیسون مهندسی، تدارك و ساخت ، پیمانكار ع </font></div> text/html 2016-09-23T18:17:15+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات تولید کنندگان قطعات پلاستیکی خودرو http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1175 <div align="justify"><font size="1">بانک اطلاعات تولیدکنندگان قطعات خودروی سبک فعالترین. تولیدکنندگان قطعات خودروی سنگین - Faaltarin.com - فعال ترین، بانک ... www.faaltarin.com/shops.asp?ref=144 Translate this page بانک اطلاعات تولیدکنندگان قطعات خودروی سنگین فعالترین. اطلاعات تولیدکنندگان صنایع خودرو و قطعات وابسته - بزرگترین بانک ... www.soryas.com/carindustry.htm Translate this page لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع خودرو و قطعات وابسته. اطلاعات ... مجموعه نگهدارنده فرمان خودرو اطلاعات تولیدکنندگان قطعات لاستیکی جلوبندی خودرو اطلاعات ... قطعات خودرو - بانک اطلاعاتی فعالین صنعت پلاستیک کشور dbplast.inpia.ir/keywords/2/40/قطعات-خودرو/1 - Translate this page تولیدکنندگان و شرکت های فعال در زمینه قطعات خودرو ... صبوران پلیمر مدیر: سعید صبوری تلفن:22093647-9 مشاهده کامل اطلاعات · facebook twitter Google+. قطعات اسفنجی خودرو - بانک اطلاعاتی فعالین صنعت پلاستیک کشور dbplast.inpia.ir/keywords/2/134/قطعات-اسفنجی-خودرو/1 - Translate this page تولیدکنندگان و شرکت های فعال در زمینه قطعات اسفنجی خودرو. اریش خودرو مدیر: علیرضا رئیس پور تلفن:021-88529453 / 88744877 مشاهده کامل اطلاعات · facebook ... دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه خودرو قطعات لوازم و مجموعه ها ... www.parsbank.ir/.../شرکت-کنندگان-در-نمایشگاه-خودرو-تهران/ Translate this page شما از این طریق می توانید لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه خودرو قطعات لوازم و مجموعه ها .... طراحی و تولید انواع دسته موتورها- قطعات لاستیکی و لاستیک به فلز دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه خودرو قطعات مجموعه ها و خدمات ... www.parsbank.ir/product/شرکت-کنندگان-در-نمایشگاه-خودرو/ Translate this page شما از این طریق می توانید لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه خودرو قطعات مجموعه ها و ... طراحی- ساخت و تولید قطعات لاستیکی و پلاستیکی و لاستیک به فلز خودرو لیست شرکت ها - ایران قطعه iranghateh.ir/clist.php?C1=30 Translate this page لاستیک سازی میعاد صنعت کوشان. تولید کننده قطعات صنعتی لاستیکی و پلاستیکی نفت- گاز- پالایش - پتروشیمی-و حفاری ... شماره تماس شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو نزدیک تهران | نتیجه ... www.avval.ir/.../شماره-تماس-شرکتهای-تولید-کننده-قطعات-خودرو Translate this page تولید و فروش دیسک و صفحه کلاچ اتومبیل | لوازم و قطعات پلاستیکی و لاستیکی اتومبیل. ایران - تهران ... شرکت کتاب اول - بانک اطلاعاتی ، پایگاه داده ، data base ... بانک اطلاعات کارخانه و شرکت های خوزستان - istgah.com - تولید قطعات ... www.istgah.com/search/?stext=تولید+قطعات+پلاستیكی... - Translate this page Dec 26, 2015 - 4- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید قطعات پلاستیکی و لوله ... و پلاستیک) اعم از قطعات خودرو و تولید کنندگان قطعات صنعتی فلزی و ... بانک اطلاعات شرکت‌های قطعات خودرو، بدنه، موتور خودرو، شاسی و ... | صفحه ۷ www.aftabir.com/.../قطعات-خودرو،-بدنه،-موتور-خودرو،-شاسی-و?... Translate this page صنایع پلاستیک ایران خودرو (ایپیکو، سهامی خاص). تولید قطعات پلاستیک خودرو، طراح سازنده قالب‌های تزریق پلاستیک و ارائه کننده خدمات آزمایشگاهی پلاستیک. تولید کننده قطعات پلاستیکی - istgah.com www.istgah.com/search/?stext=تولید+كننده+قطعات+پلاستیكی Translate this page مهندسین و تولید کنندگان محترم طراحی قالب ، مواد ، تولید قطعات لاستیک ... بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید کننده قطعات پلاستیکی - ظروف ... 3-بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی قطعات صنعتی و متعلقات خودرو در استان لرستان. رادمان اتوپارت Radman Autopart - بانك اطلاعاتی صنعت خودرو و قطعات radmanautopart.blogfa.com/post-30.aspx Translate this page رادمان اتوپارت Radman Autopart - بانك اطلاعاتی صنعت خودرو و قطعات - فروشگاه مرکزی لوازم برقی خودرو. ... انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو : WWW.iapma.com ... آرمان ابزار : تولید و طراحی كلیه قطعات پلاستیكی خودرو و موتورسیكلت. صنایع لاستیک سازی اطلس قطعات پلیمری مورد مصرف و نیاز تولید كننده ... atlasrubberco.com/.../208-قطعات_پلیمری_مورد_مصرف_و_نیاز_ت... Translate this page این واحد قادر به تولید انواع قطعات پلیمری مورد مصرف و نیاز تولید كننده لوله پلیمری با متریالهای گوناگون را جهت مصارف ... بازدید كننده گرامی این قسمت در حال تكمیل می باشد لطفا برای كسب اطلاعات بیشتر در روزهای آتی مراجعه كنید. ... لیست محصولات ... تولید انواع قطعات لاستیکی و پلیمری ..... انجمن قطعات و مجموعه های خودرو ایران. تولید کنندگان قطعات پلاستیکی خودرو bestparsian.ir/news/تولید-کنندگان-قطعات-پلاستیکی-خودرو Translate this page بانک اطلاعات تولید کنندگان قطعات موتور سیکلت و دوچرخه فعالترین. شفق دانا (تولید قطعات پلیمری خودرو) - بانک اطلاعات مشاغل ایران servic.ir/shop/khodro/.../18318-2013-09-17-07-39-22 Translate this page فروشندگان و نمایندگی های مجاز · نمایشگاه های فروش ... قطعات پلاستیکی و لاستیکی ... نام مجموعه : شفق دانا (تولید قطعات پلیمری خودرو). نام مدیریت : زمینه فعالیت : لوازم و قطعات پلاستیکی لاستیکی اتومبیل/ دیسک و صفحه کلاچ - تولید و فروش. سامانه ایران صنعت - اسامی شرکت های تولید کننده قطعات خودرو iranesanaati.mihanblog.com/post/38 Translate this page اسامی شرکت ها </font></div> text/html 2016-09-23T17:43:43+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin دایرکتوری کارخانه های وارد کننده قطعات ماشین های سبک ایران http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1174 <div align="justify"><font size="1">ر سایت بانک مشاغل | ثبت رایگان اطلاعات شغلی | ثبت آگهی رایگان | سفارش آگهی | راهنمای ایرانگردی جستجو: نزدیک: ثبت اطلاعات شغلی ۱۸ روز آگهی رایگان کتاب اول | فهرست مشاغل | نقشه تهران | گفتار اول | تهران چه خبر | سفارش محصولات | جستجوی پیشرفته احسان مهاجر شرکت فاطر رسا نور اس. ال. پی (پارند رستار) (slp) شرکت طینا بتن امیر بلبرینگ سرزمین پارس سفر ریستاب روانکار ایرانیان مدولار آتی در (آریاتوتم) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی درخشان آسان باز سیستم شرکت عمران بام گستران سفر و تعطیلات سفر و تعطیلات, چاره‌اندیشی بزرگان گردشگری جهان برای گردشگری ایران چاره‌اندیشی بزرگان گردشگری جهان برای گردشگری ایران در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ ایران و اصفهان در «همایش بین‌المللی کیفیت خدمات در مهمان‌نوازی و گردشگری»، میزبان بزرگان دانش گردشگری جهان بود. پس از همایش بین‌المللی «برند گردشگری» که در ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۴ در شهر اصفهان، آن هم با حضور استادان و صاحبنظران برجسته بین‌المللی برگزار شد، این دومین همایش بین‌المللی گردشگری در عرض چند ماه بود که چهره‌های برجسته جهانی در زمینه گردشگری با حضور در آن، تلاش کردند برای پیشرفت گردشگری در ایران چاره‌ای بیندیشند. و این، در میان همایشهای رنگارنگی که بیشترشان بدون داشتن کیفیت لازم، تنها محملی هستند برای پول گرفتن از شیفتگان داشتن مقاله در همایشها، جای امیدواری است. سلامت زیبایی سلامت زیبایی, معرفی و خواص گیاه آلوئه ورا معرفی و خواص گیاه آلوئه ورا آلوئه ورا (Aloe Vera) که با نام‌های صبـر زرد، صبـر تلخ، شاخ بـزی، لاله بیابان، گیاه جاودانگی و گیاه ملکه هم شناخته می‌شود از گیاهان دارویی ارزشمند دنیاست. خانه و ساختمان خانه و ساختمان, چطوری با رولر، دیوار را رنگ کنیم؟ چطوری با رولر، دیوار را رنگ کنیم؟ یکی از بهترین و آسان‌ترین روش‌ها برای رنگ کردن دیوار خانه استفاده از رولر یا غلطک رنگ است. خوبی این روش این است که کار را سریع و یک دست پیش می‌برد. کتاب اول کتاب اول, خاطرات عباس کیارستمی و کتاب اول خاطرات عباس کیارستمی و کتاب اول کتاب اول و لوگوی زیبای آن دستمایه عباس کیارستمی کارگردان فقید کشورمان است. رستوران و غذا رستوران و غذا, درباره فست فودها درباره فست فودها فست فود ها غذاهای آماده ای هستند که معمولا بدون قاشق و چنگال و عمدتا به شکل ساندویچی سرو می شوند و همانطور که از نام آن پیداست غذاییست که با صرف کمترین زمان تهیه می شود مانند انواع ساندویچ سوسیس و کالباس، مرغ سوخاری، همبرگر، ناگت و از این قبیل که بی تردید شما با آنها آشنایید. خودرو خودرو , نحوه کار در خودروهای هیبریدی نحوه کار در خودروهای هیبریدی چگونه با کمک به کاهش آلودگی هوا ، کیفیت زندگی خود را افزایش دهیم. همه چیز همه جا همه چیز همه جا, ایران مهد هنر قالیبافی ایران مهد هنر قالیبافی فرهنگ و سابقه هر کشوری با یک یا چند شاخصه شناخته شده است. فرش و هنر بافتن فرش یکی از شاخصه های فرهنگ ایرانی است که سالیان پیش در بین مردم مرسوم بوده، فرش از اسباب مهم زندگی به شمار میرفته و به همین صورت نسل به نسل انتقال پیدا کرده. قالی و در کل فرش به صرف کاربردی و تزئینی بودنش از سالیان دور مورد توجه اقوام گوناگون بوده است. فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات, دامنه و هاست چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ دامنه و هاست چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ اگر برای اولین بار یک وب سایت اینترنتی راه اندازی می کنید، حتما بین دامنه و هاست دچار سردرگمی خواهید شد. این مقاله میتواند تا حدودی شما را از سردرگمی دور کند. چاپ و تبلیغات چاپ و تبلیغات, روش های چاپ و بسته بندی مدرن روش های چاپ و بسته بندی مدرن امروزه چاپ دیجیتالی به یکی از بخش های دنیای نوآوری تبدیل شده است که با سرعتی بسیار بالا در حال رشد است. رشد سریع چاپ دیجیتالی تا اندازه ای به خاطر تطبیق پذیری بالا، دقت، کاربرد فراوان و قیمت نسبتا پایین آن می باشد که به کسب و کارهای بزرگ و کوچک امکانات مختلفی به هنگام بسته بندی محصولاتشان می دهد تا بتوانند این کار را هرچه بهتر انجام دهند. آموزش آموزش , 10 روش مفید برای یادگیری زبان انگلیسی 10 روش مفید برای یادگیری زبان انگلیسی این روزها تعداد موسسات زبان های مختلف در سراسر ایران افزایش یافته مخصوصا زبان انگلیسی که یکی از زبان های بین المللی است و هر فرد معمولی به طور متوسط باید با این زبان آشنایی داشته باشد در این مقاله 10 روش برای تقویت زبان انگلیسی به شما معرفی کرده ایم: نتایج جستجوی عبارت شرکتهای اصلی وارد کننده قطعات ماشین آلات سبک در دایرکتوری مشاغل کتاب اول 1. گروه شرکت های ماشین رول و ویبران و بهینه روشن کار تولید ماشین آلات | تولید لوازم یدکی ماشین آلات سنگین | ماشین آلات حفاری ایران - تهران - منطقه 09 - بزرگراه فتح وب سایت اطلاعات بیشتر مورد ۱ تا ۱ از مجموع ۱ مورد درباره "شرکتهای اصلی وارد کننده قطعات ماشین آلات سبک" سایر پیشنهادات جستجو: لوازم و قطعات ماشین آلات نساجی ماشین آلات نجاری ماشین آلات قندسازی تولید ماشین آلات صنعتی ماشین آلات بسته بندی فروش ماشین آلات صفحات مرتبط: تولید لوازم یدکی ماشین آلات سنگین تولید ماشین آلات ماشین آلات حفاری لوازم یدکی ماشین آلات سنگین ماشین آلات معدنی درباره درباره کتاب اول تماس با ما سفارش آگهی تعرفه آگهی‌های سایت استخدام در کتاب اول شرایط استفاده حریم شخصی کاربران نقشه سایت فهرست مشاغل نقشه تهران برنامه سینماها تهران گفتگو تهران چه خبر سفارش محصولات شبکه اجتماعی گفتار اول محصولات پکیج نرم افزار جامع و کتاب نقشه تهران نرم افزار جامع کتاب اول نسخه چند کاربره تحت شبکه کتاب اول را دنبال کنید بانک اطلاعات شهری و دایرکتوری مشاغل کتاب اول،Tehran yellow pages ۱۳۷۳-۱۳۹۵ © تمامی حقوق برای شرکت کتاب اول محفوظ است میهمانی بزرگ: با ثبت اطلاعات شغلی خود، از امتیاز </font></div> text/html 2016-09-21T20:10:00+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin دایرکتوری شرکت های تعاونی دهیاری های استان کردستان http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1173 <div align="justify"><font size="1">ی ها) واگذار ... 7) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره ورزشگاهها با مشارکت بخش خصوصی ، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد. ..... 14) قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های دولتی و موسسات دولتی غیر مشمول ... ملایر گشت دایرکتوری مشاغل ملایر iruni.ir/search/?q=ملایر+گشت+دایرکتوری+مشاغل+ملایر Translate this page ملایر گشت دایرکتوری مشاغل ملایر ... توسعه شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها ... وی با بیان اینکه دانشگاه ملایر یک دانشگاه جوان است و طی سال های اخیر توانسته .... افزود: تاکنون 399 ماشین آلات برای جمع آوری زباله بین دهیاری های استان توزیع شده است. ... با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در دور دوم نیز تیم های اتحادیه تعاونی فرش دستباف، ... 700 تعاونی دهیاری در کشور فعال است - اخبار فرهنگی و هنری - ایندکس ایران www.indexiran.ir › اخبار › اخبار فرهنگی و هنری Translate this page indexiran directory RSS | دوشنبه ۸ شهریور ... همدان- ایرنا- معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هم افزایی جمعی مهمترین مزیت شرکت های تعاونی است گفت: در حال حاضر 700 تعاونی دهیاری در کشور فعالیت می کنند. ۱۳۹۵/۴/۲۴ - ساعت ... Searches related to دایرکتوری شرکت های تعاونی دهیاری های کشور اتحادیه شرکت تعاونی دهیاریهای استان اصفهان دهیاران نمونه اتحادیه تعاونی دهیاریهای خراسان رضوی سایت دهیاری سامانه بودجه دهیاری ها اتحادیه دهیاریهای اصفهان دفتر امور روستایی اصفهان دفتر امور روستایی خراسان رضوی 1 2 3 4 5 6 Next Unknown - Use precise location - Learn more Help Send feedback Privacy Terms صفحه اصلی معرفی شرکت بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی پروژه های عمرانی تماس باما مقام معظم رهبری : روستاها مراکز تولیدی کشور هستندو با آبادی روستاها تمامی کشور آباد خواهد شد و ما امیدواریم مسئولین اجرائی در برنامه های خود برای عمران و آبادانی مناطق روستایی به موفقیت های خوبی دست یابند. درباره شرکت شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی تبریز ، با اهداف راهبردی سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور و زیر نظر بخشداری تبریز برای تعامل هر چه بیشتر با مخاطبان، خدمات گیرندگان و جامعه هدف سازمان و تحقق سازمان الكترونیكی را دنبال می‌كند ... بیشتر بدانید صفحه نخست روستاهای تابعه چارت سازمانی آرشیو اخبار گالری تصاویر انتقادات و پیشنهادات گزارش عملکرد سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بانک اطلاعات روستاهای کشور سامانه ملی نظارت بر پروژه های عمرانی کشور شرکت فنی و مهندسی تدکارآذر باشگاه فرهنگی و ورزشی مهندسی معاونت دهیاریها ماهنامه دهیاریها زیارتی: كاركرد تعاونی دهیاری‌ها درتوسعه اقتصادی روستاها تأثیرگذار است بخشنامه بودجه سال 1395 دهیاری‌های كشور ابلاغ شد چهارمین جشنواره ملی طرح‌های برگزیده دهیاری‌ها دی ماه امسال برگزار می‌شود فرم حكم حقوقی و قرارداد دهیاران تمام‌وقت و پاره‌وقت به استانداری‌ها ابلاغ شد مدیرعامل جدید شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان تبریز معرفی شد. رییس‌جمهور: خدمات عمومی در روستاها باید همانند شهرها ارتقا یابد شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی تبریز به عنوان شرکت تعاونی برتر استان آذربایجان شرقی معرفی شد خرید اینترنتی بلیط قطار خرید اینترنتی بلیط هواپیما رزرو اینترنتی هتل راههای کشور اطلاعات تماس ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان عارف - روبروی کوچه حاج ناظم - پلاک122 شماره تماس: ‏‏‏‏041-35235129 041-35246800‏‏‏‏ شماره فاکس:‏‏‏‏041-35235129-داخلی 7 ایمیل: info@tdt-co.com سایتهای مرتبط استانداری آذربایجان شرقی فرمانداری شهرستان تبریز بخشداری مرکزی تبریز نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی اداره رفاه ، کار و تعاون بانک توسعه تعاون اوقات شرعی 4:72 مانده تا اذان صبح 04:44:21 اذان صبح 06:11:52 طلوع خورشید 12:18:38 اذان ظهر 18:23:13 غروب خورشید 18:42:28 اذان مغرب اوقات به افق : نام کاربری کلمه عبور مرا بخاطر داشته باش. رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی تبریز می باشد. Design by Sevin Rayan Co. چهارپایه خانه تبلیغات تماس با ما اخبار ایران و جهان فهرست سیاست ورزش اقتصاد فرهنگ جامعه تکنولوژی بین‌الملل عکس و تصویر گوناگون استان‌ها شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی تبریز درباره شرکت. شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی تبریز ، با اهداف راهبردی سازمان شهرداریها و ... شرکت تراکتورسازی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد شرکت تراکتورسازی ایران; نوع: شرکت سهامی عام: بنا نهاده: ۱۹۶۸: </font></div> text/html 2016-09-21T19:18:51+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin مجموعه شرکت های تعاونی دهیاری های استان یزد http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1172 <div align="justify"><font size="1">اندار کردکوی کمبود نیروی انسانی متخصص در مدیریت روستاها را مهم دانستند و توجه به امر آموزش و تربیت نیروی کارامد برای مدیریت روستایی را از سوی تعاونی دهیاران ضروری دانستند و افزودند: شرکتهای تعاونی دهیاری ها نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان کشور دارند. گفتنی است زیارتی نیز در خصوص استفاده ظرفیتهای بالقوه کشاورزی، گردشگری و اقتصادی گلستان به ویژه شهرستان کردکوی در امر سرمایه گذاری تعاونی دهیاران مطالبی عنوان کردند. همچنین مهندس جاهد نیز در خصوص سوق دادن تعاونی ها در بحث سرمایه گذاری در بخش تولیدی، خدماتی در استان مطالبی بیان کردند. مجتبی جمالی: مجموعه عملکرد دهیاری ها در مدیریت روستاها موفق بوده است بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید . پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید . 0 1 2 3 4 5 نویسنده : kordkuy بازدید : 143 نظرات : 0 کد خبر : 17880 مطالب مشابه : شرکت های تعاونی دهیاران عامل توسعه روستاهاست همه باید به تقویت تعاونی دهیاری ها کمک کنیم گلستان به عضویت کارگروه ملی شرکت تعاونی دهیاری های کشور در آمد حضور شرکت تعاونی دهیاری های استان در نمایشگاه مدیریت روستایی کشور بازدید دبیر اتاق تعاون استان از اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های گلستان بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری از اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های ا ... نظرات این مطلب :  نام شما ایمیل شما پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینک قرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler سوال : ده بعلاوه دوازده ؟ ( جواب بصورت عدد) ( برای تشخیص کاربر از ربات ) پاسخ :* فهرست معرفی استان گلستان حوزه استانداری معرفی معاونت ها اخبار دریافت فایل طرح آمایش جامع قرآنی استان لینکهای مرتبط ستاد انتخابات استان گلستان معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی معاونت هماهنگی امور عمرانی معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع اداره كل فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پژوهش اداره کل مدیریت بحران اداره کل امور اجتماعی مشاوران جوان اداره کل دفتر امور زنان و خانواده سامانه یکپارچه مدیریت آمار و برنامه ریزی (سیمابر) امور ایرانیان خارج از کشور در استان فرمانداریهای استان گلستان سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان حدیث روز امام باقر (ع) می فرماید : دانشمندى كه از علمش استفاده شود ، از هفتاد هزار عابد بهتر است. آرشیو &lt; « شهریور 1395 » &gt;ش ی د س چ پ ج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 پیوندها آمار  آمار بازدید بازدید امروز: 12491 بازدید دیروز: 4823 بازدید ماه: 311580 بازدید سال: 1910308 بازدید کل: 10555746 ارتباط با استاندار برنامه های هفتگی استاندار شنبه: 95/7/3 زنگ بازگشایی مدارس در کردکوی / شورای اداری شهرستان کردکوی / بازدید از اقدامات انجام شده در خصوص نقاط سیل زده / جلسه شورای معاونین استاندار یکشنبه: 95/7/4 : شورای حفظ حقوق بیت المال در مرکز جذب سرمایه گذاری / کارگروه رفع موانع تولید در استان چهارشنبه: 95/6/31 سخنرانی دكتر صادقلو استاندار در مجلس یادبود مرحوم "شادروان مهندس حاج سید منصور باقری" در مسجد جامع شهر آزادشهر از ساعت ١٥/٣٠ الی ١٧بعدازظهر پنج شنبه: ---- تابلو اعلانات سرشماری اینترنتی : صحت ، دقت ، صرفه جویی اطلاعیه ها پوستر اعلام برنامه های هفته دولت-استان گلستان برگزاری سومین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی استان گلستان آگهی مناقصه (نوبت اول) حسابرسی دهیاریهای استان آگهی مناقصه خرید علائم و تجهیزات ایمنی آخرین اخبار برگزاری جلسه هماهنگی پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع آغازهفته دفاع مقدس با رژه نیروهای مسلح در گرگان برگزار شد دیدار فرماندار و مسئولین شهرستان مراوه تپه با امام جمعه شهر نمایش اقتدار یگان های مسلح در علی آباد کتول ملت ایران صلح طلب و دوران دفاع مقدس نماد عظمت و اقتدار مردم جشن بزرگ غدیر در شهرستان ترکمن برگزار شد برقراری پرواز گرگان – اکتائو قزاقستان برگزاری مسابقات تیراندازی در شهر تاتارعلیا به مناسبت عید قربان برزگر به عنوان مشاور اقتصادی منصوب شد بزرگترین محصول نیروی های مسلح امنیت کشور است کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری گلستان می باشد. [ طراحی ، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت ] نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی دفتر امور روستایی و شوراهای استان گلستان برگه نخست اخبار قوانین و مقررات مزایده و مناقصه گالری‌تصاویر رویدادها پیوندها درباره ما تماس با ما ارتباط با مدیریت جستجو ثبت‌نام ورود برگه نخست اخبار اخبار روستاها اخبار مدیریت برگه نخست / اخبار / اخبار روستاها « 1 2 3 15 » نقشه برداری جهت اجرای طرح هادی روستای گوگدره نقشه برداری جهت اجرای طرح هادی روستای گوگدره جهت اجرای طرح هادی روستای گوگدره تفاهم نامه ای مابین دهیاری روستای گوگدره و بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراوه تپه منعقدگردیده است که از بودجه درآمد دهیاری مبلغ 200میلیون ریال با... 30 شهریور 1394 | 204 بازدید ادامه مطلب وقوع سیل در روستای مرزی گوگدره وقوع سیل در روستای مرزی گوگدره عصرروزپنجشنبه مورخه 26/06/94 ساعت 17/30 بعلت بارش شدید باران در کوههای راسه و چارشانقلی روستای گوگدره باعث وقوع سیل در روستای گوگدره شد که خسارات مالی فراوان به جا گذاشت . تخریب 2تا... 29 شهریور 1394 | 222 بازدید ادامه مطلب برگزاری جشنواره فرهنگ ترکمن در ساحل روستای چارقلی برگزاری جشنواره فرهنگ ترکمن در ساحل روستای چارقلی به مناسب </font></div> text/html 2016-09-20T18:23:57+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکت های مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری استان ایلام http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1171 <div align="justify"><font size="1">ری در این بخش باعث تسریع رشد اقتصادی سایر بخش ها می گردد . در همین راستا مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم با اذعان به این مقوله به تشکیل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و در راستای اجرای این اهداف تشکیل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را طراحی و مصوب نموده است. قوانین مرتبط با تشكیل شركت مادر[ویرایش] ماده ۱۲ قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری ماده ۱۹ قانون افزایش بهره وری ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۱۲: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل ۱۰۰% آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تخصیص یافته تلقی می شود ، تامین می گردد». وزارت جهاد کشاورزی (صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) موظف است نسبت به تشکیل صندوقهای غیردولتی تخصصی، محصولی و منطقه ای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاروزی و با مشارکت تولیدکنندگان این بخش اقدام نماید. میزان مشارکت وزارت جهادکشاورزی (صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) حداکثر تا چهل و نه (۴۹) درصد سرمایه اولیه این صندوقها تعیین می شود. ماده۱۷: ماده ۱۷وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‌بینی شده در ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (۴۹%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید. ماده۱۹: به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی - شهرستانی - استانی - ملی - تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‌ها از قبیل احداث گلخانه‌ها، مجتمع‌های گلخانه‌ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‌های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‌التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند. ماده۸۴: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. ماده۱۴۳: به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه انجام می‌شود. ماده۱۹۴: دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را به‌عمل آورد. ماده ۲۲۴: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود. معرفی شرکت[ویرایش] صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی (حال-آینده) سرمایه یكی از مؤلفه‌های اساسی توسعه پایدار بخش كشاورزی است. سهم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش كشاورزی در اقتصاد كشور باعث خواهد شد زیرساخت‌ها و امور زیربنایی شامل شبكه‌های آبیاری، مكانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تكمیلی و ... از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند این امر همچنین موجب افزایش نرخ بهره‌وری، ارزش افزوده در نهایت اقتصادی شدن تولید در بخش كشاورزی می شود. صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی به عنوان تنها نهاد مالی-اعتباری غیردولتی با مشاركت تولیدكنندگان و بهره‌برداران تشكیل شده‌اند که چشم‌انداز روشنی را در به‌كارگیری ظرفیت‌های غیردولتی به منظور تأمین مالی و ارتقای نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی نشان می‌دهند. سرمایه و سهامداران[ویرایش] سال / ۱۳۹۱ (شهریور) سرمایه (میلیارد ریال) / ۳,۱۲۰ سهامدار (تشكل) / ۴۹۹۶ طی سال‌های ۱۳۸۳تاكنون، ۴۸ صند </font></div> text/html 2016-09-20T17:51:14+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات شرکتهای کشت و صنعت http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1170 <div align="justify"><font size="1">ن - تهران - منطقه 06 - شیرازی جنوبی اطلاعات بیشتر 4. کلینیک کشت و صنعت زعیم کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | گل خانه و پرورش گل | پرورش گل | پرورش گیاه ایران - البرز - ساوجبلاغ - هشتگرد - جنب بانک ملی مرکزی اطلاعات بیشتر 5. شرکت کشت افزون (الویتا) کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | مواد اولیه غذایی | مواداولیه غذایی ایران - تهران - منطقه 03 - م. مادر اطلاعات بیشتر 6. اشراق کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 02 - آزادی اطلاعات بیشتر شرکت کتاب اول - بانک اطلاعاتی ، پایگاه داده ، data base 7. البرز کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | ماکت سازی صنعتی | قالب سازی صنعتی ایران - البرز - کرج وب سایت اطلاعات بیشتر 8. انار بار کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 06 - اسکندری شمالی اطلاعات بیشتر 9. رعنا کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 03 - میرداماد اطلاعات بیشتر 10. شرکت تعاونی رویش آفرینان امروز (پرورش گل رز) کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | گل خانه و پرورش گل | پرورش گل | پرورش گیاه ایران - تهران - منطقه 07 - بهار جنوبی وب سایت اطلاعات بیشتر 11. شرکت جاوید کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | دام پروری و دام داری | دامپروری | دامپرور ایران - تهران - منطقه 11 - آزادی اطلاعات بیشتر 12. شرکت جوین کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 03 - آفریقا اطلاعات بیشتر 13. شرکت سرچین خراسان کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 07 - سهروردی جنوبی اطلاعات بیشتر 14. شرکت شاهدان سبز کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | محصولات کشاورزی | کشاورزی و/یا باغبانی: محصولات ایران - تهران - منطقه 07 - خرمشهر اطلاعات بیشتر 15. شرکت شریف آباد کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 06 - بلوار کشاورز اطلاعات بیشتر 16. شرکت شهداب کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 06 - مطهری اطلاعات بیشتر 17. شرکت طلای سبز دام گستر کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 06 - فاطمی اطلاعات بیشتر 18. شرکت فلات ایران کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 06 - احمدقصیر اطلاعات بیشتر 19. شرکت کشاورزی ورگا گستر آریا کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | دام پروری و دام داری | دامپروری | دامپرور ایران - یزد وب سایت اطلاعات بیشتر 20. شرکت میلاد خراسان کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 06 - ولی عصر وب سایت اطلاعات بیشتر 21. مهدیان کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | تجهیزات کشاورزی و باغبانی | تجهیزات کشاورزی ایران - اصفهان - نجف آباد - روستای رحمت آباد وب سایت اطلاعات بیشتر 22. نهال آدران پارس کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت ایران - تهران - منطقه 07 - مطهری اطلاعات بیشتر 23. هشتگرد طیور کشت و صنعت | کشاورزی: کشت و صنعت | گوشت مرغ | دام و/یا طیور: مرغ داری | مرغ داری ایران - البرز - ساوجبلاغ - هشتگرد - باهنر اطلاعات بیشتر 24. کشت و صنعت ماشین آلات صنعتی و/یا کشاورزی، ساختمانی و راه سازی: لوازم و قطعات - فروش ایران - تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی اطلاعات بیشتر 25. بانک صادرات - شعبه کشت و صنعت امام خمینی - کد 3747 صندوق های قرض الحسنه | صندوق قرض الحسنه | موسسات مالی | موسسه اعتباری ایران - خوزستان - اهواز - امام اطلاعات بیشتر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ مورد ۱ تا ۲۵ از مجموع ۳۲۱۴ مورد درباره "کشت و صنعت" سایر پیشنهادات جستجو: وزارت صنعت، معدن و تجارت پمپ کشت و صنعت کشت و صنعت چوپان دنیای کشت و صنعت کشت و صنعت شمال کشت و صنعت طلادانه صفحات مرتبط: انبار عمومی انبار مواد غذایی آبرسانی، آبیاری و زه کشی بازرگانی مواد غذایی بانک پرورش گل و گیاه تاسیسات حرارتی و برودتی تجهیزات کشاورزی و باغبانی خدمات کشاورزی خوراک دام و طیور و آبزیان دارو دام و طیور دام پروری و دام داری سوسیس و کالباس و فرآورده گوشتی پروتیینی فروش سردخانه فروش لوازم یدکی ماشین آلات سنگین فروش و واردات بذر کشاورزی قالب سازی صنعتی کشت و صنعت گل خانه و پرورش گل گوشت و فرآورده های گوشتی ماکت سازی صنعتی محصولات کشاورزی مرغ داری مواد اولیه غذایی وزارت جهاد کشاورزی cold storage اجاره انبار اجاره سردخانه اجاره سردخانه در تهران انبار انبار مواد غذایی انبار موادغذایی انبارعمومی انبارمواد غذایی انبارموادغذایی آب آب رسانی بازرگانی بالای صفر بانک خارجی بانک های خارجی بانکها بانکهای خارجی پرورش گل پرورش گیاه تاسیسات برودتی تجهیزات باغبانی تجهیزات کشاورزی خدمات کشاورزی خوراک دام و طیور خوراک ماهی خوراک میگو دارو دامپزشکی دام پرور دام دار دامپرور دامپروری دامدار دامداری زهکشی زیر صفر سردخانه سردخانه تهران صندوق قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه فرآورده پروتئینی فرآورده گوشتی فرآورده گوشتی پروتیینی فرآورده گوشتی پروتئینی فروش </font></div> text/html 2016-09-18T18:06:57+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکت های بسته بندی حبوبات تهران http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1169 <div align="justify"><font size="1">an yellow pages .ماشین آلات ...[PDF] 5 . لیست كارخانجات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی fdmanagement.sbmu.ac.ir/uploads/list_karkhanejat.pdf ‎آﻣﺎده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﮑﺒﺎر. ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه. ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ. 17. ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ. ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت آﻣﺎده. ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ. 18. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دﻧﯿﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه. ﺳﻮﺳﯿﺲ وﮐﺎﻟﺒﺎس. -. ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ. ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ. 19. ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﯿﮏ. 6 . لیست شركت ها - تأمین کننده www.irancode.ir/Info/ClassificationSupplier?KeyCode... ‎شركت تیمن از سال 1381 تاسیس و شروع به فعالیتهای بسته بندی مواد غذایی بخصوص چای با نام ... احداث واحد تولیدی در زمینه ساخت آماده سازی و بسته بندی ادویه جات حبوبات و خشكبار. ... این مجموعه در زمینه تولید فراورده های دارویی و غذایی فعالیت دارد.[DOC] 7 . لیست واحد های بسته بندی مواد غذایی www.abzums.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=10370631... ‎نام تجاری. نام محصولات تولیدی. آدرس. شماره تماس. 1. چای احمد. احمد. بسته بندی چای. شهر صنعتی ... بسته بندی حبوبات. کردان،بانو ... شرکت تولیدی محمد نهضتی. 8 . بسته بندی حبوبات - istgah.com www.istgah.com/firekeys/key_54455/ ‎گروه شرکتهای تجارت صبا (صبا ماشین) دستگاههای بسته بندی حبوبات ... شرکت صنعت سازان نام آور سازنده خط کامل پاک کردن و بوجاری حبوبات و بسته بندی 7 ... 9 . شرکت صنعت سازان نام آور www.sanatsazanco.com/ ‎ماشین آلات کامل خط تولید چیپس میوه و دستگاه بسته بندی ... تولید ماشین آلات خط تولید دمنوش های گیاهی. قندشکن. قندشکن صنعتی اتوماتیک ساخت شرکت صنعت سازان نام آور از 5 قسمت تشکیل شده است شامل دستگاه برش ... 2 - انواع دستگاههای بسته بندی (توزین دار و پیمانه ای حجمی و پودری) جهت حبوبات، خشکبار، قند و ادویه جات . 10 . لیست ماشین آلات صنایع غذایی - مدیریت صنایع کشاورزی sanaye.nkj.ir/?partid=6954&amp;indexid=1570 ‎2 نوامبر 2014 ... شرکت صنعت سازان نام آور, سازنده انواع دستگاه های بسته بندی گرانولی و حجمی ، پوست کن جو،خط کامل بسته بندی حبوبات و خشکبار, تهران،کرج ... 11 . دستگاه بسته بندی حبوبات و خشکبار - آپارات www.aparat.com/result/دستگاه_بسته_بندی_حبوبات_و_خشکبار ‎ثبت نام. ورود · ویدیو های جستجو شده بر اساس " دستگاه بسته بندی حبوبات و خشکبار" · جستجوی بر ... دستگاه بسته بندی چهارتوزین جهت بسته بندی حبوبات و خشکبار ... حضور شرکت صنعت سازان نام آور در نمایشگاه بین المللی بسته بندی تهران. 12 . محلی برای آغاز یک کسب و کار - مطالب ابر بسته بندی حبوبات 1namco1.mihanblog.com/post/tag/بسته+بندی+حبوبات ‎25 مارس 2014 ... پس در ابتدا برید با یه شرکت که جنس شمارو بسته بندی میکنه صحبت کنید و نمایندگی پخشش رو ... لیست قیمت دستگاه های بسته بندی حبوبات ... 13 . محلی برای آغاز یک کسب و کار - قیمت جدید دستگاه های بست بندی 1namco1.mihanblog.com/post/121 ‎14 ژانویه 2014 ... لیست قیمت دستگاه های بسته بندی حبوبات ... برای خرید ماشین آلات خط بسته بندی حبوبات و خشکبار کدام شرکت یا شرکتها بهتر می باشند؟ 14 . پارس سنتر : توزیع کننده ها - ماشین آلات &gt;&gt; ماشین آلات بسته بندی parscenter.com/Suppliers/290600 ‎لیست کامل شرکتهای مرتبط با ماشین آلات بسته بندی در دایرکتوری توزیع ... 2 - انواع دستگاههای بسته بندی (توزین دار و پیمانه ای حجمی و پودری) جهت حبوبات، ... 15 . دستگاه بسته بندی حبوبات+قیمت - البرز ماشین کرج alborzmachinekaraj.com/fa/دستگاه-بسته-بندی-حبوبات-قیمت/ ‎21 سپتامبر 2014 ... شرکت البرز ماشین کرج تولید کننده دستگاه های بسته بندی حبوبات است. ... تماس بگیرید و یا نام خانوادگی خود به شماره ۳۰۰۰۲۸۲۸۴۷۴۷۴۷ ارسال کرده ... 16 . فروش عمده لوبیا چیتی|خرید حبوبات|لوبیا - بسته بندی حبوبات buy-beans-pinto.blogfa.com/tag/بسته-بندی-حبوبات ‎فروش عمده لوبیا چیتی|خرید حبوبات|لوبیا - بسته بندی حبوبات - لوبیا, فروش ... بانک اطلاعات شرکت های بسته بندی حبوبات, لوبیا قرمز, فروش فوری تن لوبیا سفید ... بسته بندی شده,لوبیا چیتی دست چین,توزیع و پخش حبوبات, لیست قیمت ... 17 . همکاری با کارخانه های بسته بندی حبوبات www.iranlegume.com/.../حبوبات/.../همکاری-با-کارخانه-های-بسته-بندی-حبوبات ‎26 دسامبر 2014 ... مجموعه حبوبات ایران جهت بسته بندی کارمزدی انواع حبوبات از جمله نخود، ... یا تامین کننده دست اول محصولاتی مرتبط با سایت ما هستید نام محصولتان را به همراه ... با توجه به دریافت سفارش های متعدد از سراسر کشور مبنی بر بسته بندی ... 18 . بسته بندی حبوبات - iran-tejarat.com iran-tejarat.com/k-بسته-بندی-حبوبات.html ‎بسته بندی حبوبات ایران تجارت ، نیازمندیها. ... شرکت ماشین سازی آریان زاگرس سازنده دستگاه های خشک کن میوه و سبزیجات دستگاه شور کن ... شرکت صنعت سازان نام آور طراح و سازنده ماشین آلات بسته بندی عمودی توزین دار حبوبات و خشکبار و قند ... 19 . تولید و بسته بندی ادویه جات و حبوبات - ایران تجارت iran-tejarat.com/Ads2207/773976.html ‎چاپ برروی چسب چاپ ارم و لوگو شمابر روی نوارچسب چاپ نام وطرح شرکت شما بر روی ... دستگاه های بسته بندی تک عددی ساخته شده توسط ماشین سازی پیروز پایور مورد ... 20 . بازار بزرگ صنایع غذایی ایران - دستگاه بسته بندی www.iranfoodex.com/section-19.html ‎لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش. تعداد محصولات: 282. صفحه 1 از 15 ... نوع محصول بسته بندی: دستگاه بسته بندی مواد غذایی سرعت بسته بندی: حداکثر ۴۵ ... 21 . بسته بندی ادویه جات و حبوبات-آ faravaran1.blogfa.com/ ‎بسته بندی ادویه جات و حبوبات-آ - تولید و بسته بندی انواع ادویه جات و اعطای ... گل تپه تک در نظر دارد جهت توسعه فروش محصولات تولیدی خود به شرکت های پخش واقع در .... برای دریافت لیست قیمت – شرایط اخذ نمایندگی – دریافت نمونه محصول و خرید ... 22 . پلاستیک بسته بندی حبوبات - درباره ی ما idownloadz.ir/پلاستیک-بسته-بندی-حبوبات.html ‎25 آموزش طراحی بسته بندی در این مجموعه طراحی بسته بندی حبوبات و مواد غذایی و نرم . لیست شرکتهای چاپ بسته بندی. بسته بندی خشکبار و حبوبات نزدیک تهران در ... 23 . بسته بندی ادویه جات - بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی ... www.foodkeys.com/view/producers/Default.aspx?tag=بسته-بندی... ‎نام شرکت: نیکان صنعت فریدن - اطلاعات بیشتر. برند ( نام تجاری ): آتیه ، مارکت. محصولات: تولید و بسته بندی ادویه جات ، خشکبار ، حبوبات ، قند و فرآورده های لبنی. 24 . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم | فهرست كارخانجات ... fdo.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=103&amp;pageid=3496 ‎7, شرک </font></div> text/html 2016-09-18T17:27:06+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin مجموعه شرکت های تدبیر گستران اصفهان http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1168 <div align="justify"><font size="1">رمند اداری استخدام کنترل پروژه استخدام کنترل کیفیت استخدام گرافیست استخدام مترجم استخدام مدرس استخدام مدیر اداری استخدام مدیر بازرگانی استخدام مدیر تولید استخدام مدیر فروش استخدام مدیر کارخانه استخدام مدیر مالی استخدام مدیر منابع انسانی استخدام مدیریت اجرایی استخدام مدیریت بازرگانی استخدام مدیریت دولتی استخدام مدیریت صنعتی استخدام منشی استخدام مهندس برق استخدام مهندس پلیمر استخدام مهندس تاسیسات استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس عمران استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس متالورژی استخدام مهندس مخابرات استخدام مهندس معمار استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس مواد استخدام مهندس نفت استخدام نقشه بردار استخدام نقشه کش صنعتی مشاهده همه به استخدام دهوند امتیاز دهید: گیم جابز کاریابی و کمک به توسعه صنعت بازی های رایانه ای ایران خانه لیست استخدام ها نمایش استخدامی‌ها استخدامی‌های ویژه ارسال به ایمیل شما راهنما آگهی جدید درج آگهی استخدام آگهی ویژه! | ارسال تازه‌‌ها به ایمیل شما | مطالب موقعیت های ویژه همکاری بازی سازی مستقل ایرانی مطالب آموزشی ساخت بازی روی خط بازی سازی توسعه گیم جابز کتابخانه تخصصی کتاب های فارسی کتاب های انگلیسی بیشتر » قوانین و حقوق فردی تماس انتقادات و پیشنهادات تبلیغات حمایت درباره استخدام طراح بازی در گروه شرکت های تدبیرگستران طراح بازی تهران ۱۳۹۳ - دی - ۱۴ استدیو بازی سازی تیله گیم، زیر مجموعه گروه شرکت های تدبیرگستران، یک نفر طراح بازی با مشخصات زیر استخدام می کند: علاقه مند به بازی های رایانه ای و موبایلی توانمند در خلق سناریو بازی و طراحی مراحل آن علاقه مند به انجام پروژه های تیمی علاقه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس job@tgbsco.com ارسال کنند. لطفا در قسمت موضوع ایمیل حتما عبارت “طراح بازی” ذکر گردد. تدبیرگستران با توجه به رشد روز افزون استفاده از تلفن¬های هوشمند و ورود بازی های مختلف موبایلی شرکت تدبیرگستران در سال 1391 با تشکیل تیم متخصص در حوزه طراحی و تولید بازی¬های تلفن هوشمند توانست با حضور منحصر به فرد در این صنعت به صورت حرفه¬ای در این حوزه فعالیت خود را آغاز کند. درخواست این مورد شغلی را می پسندم یک دیدگاه . سجاد می‌گه: شهریور ۳۱, ۱۳۹۴ در ۹:۴۷ ق.ظ سلام من تجربه بازی سازی با یونیتی رو دارم و مسلط به فتوشاپ و کارهای دوبعدی هستم. همچنین مسلط به زبان های برنامه نویسی اینها به درد شما میخوره؟؟ sajad_imn@yahoo.com [این دیدگاه را می پسندید؟] 1 نفر این دیدگاه را پسندیده پاسخ دادن فرستادن دیدگاه نام (لازم) ایمیل (لازم) وبسایت برای من خبرنامه های گیم جابز را هم بفرست. + 8 = شانزده تبلیغات:  موقعیت های داغ! برنامه نویس و... استودیو خورشید برای تکمیل کادر فنی خود، برنامه نویس و […] فقط آرتیست حرفه... تیم بازی سازی آروین گیمز به یک گرافیک آرتیست بازی […] Unity3D راهکارهای همراه کاریناشرکت راهکارهای همراه کارینا به عنوان یکی از […] ویژه: برنامه نویس... تیم بازی iDigiGames شرکت بین المللی رویال در شعبه تهران […] موقعیت های جدید مدل ساز سه... تیم ما برای تکمیل بخش مدلسازی خود نیازمند به همکاران […] برنامه نویس #c... شرکت رازق فعال در زمینه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده […] برنامه نویس یونیتی... برای تکمیل تیم خود به یک برنامه نویس خلاق نیاز […] استخدام طراح UI شرکت دانش بنیان منشور فناوری فردا در مشهد جهت تکمیل […] نیاز به همکاری... برای یک بازی استراتژیک سبک زندگی نیاز به یک سناریست […] کارشناس تست نرم... شرح وظایف شناخت و آنالیز سیستم های موجود تهیه سناریو […] مدل ساز شرکت معماران عصر دانش برای تکمیل تیم بازی سازی به […] برنامه نویس Unity Game Developer شرکت معماران عصر دانش برای تکمیل […] به یک UnityDeveloperبا... برای تکمیل تیم خود به یک برنامه نویس خلاق نیاز […] برنامه نویس و... استودیوی Immersive متخصص در تولید بازیهای کوتاه و انحصاری از […] Backend Developer- Node.js Paeezan Game Studio is looking for a Javascript developer with […] استخدام پروژه ای... موسسه فرهنگی هنری رویش به صورت پروژه ای و پاره […] متخصص یونیتی استودیو اوستا با سابقه کار ۳ سال نیاز به برنامه […] دعوت به همکاری... نیازمند برنامه نویس یونیتی هستیم برای یک بازی Platformer . […] دوستان گیم جابز طراحان سفید تیکاف قند: جدول آنلاین آخرین پیام‌ها mehdi-ka در فراخوان تحریریه برای مجله ی آزمایشگاه گیم immersivegame در برنامه نویس و developer یونیتی و Unreal immersivegame در برنامه نویس و developer یونیتی و Unreal سعید عباسی در برنامه نویس و developer یونیتی و Unreal Alireza77 در طراح بازی از قم گیم‌جابز را دنبال کنید شبکه های اجتماعی: دروازه پرداخت معتبر موقعیت های ویژه برنامه نویس و... استودیو خورشید برای تکمیل کادر فنی خود، برنامه نویس و […] فقط آرتیست حرفه... تیم بازی سازی آروین گیمز به یک گرافیک آرتیست بازی […] Unity3D راهکارهای همراه کاریناشرکت راهکارهای همراه کارینا به عنوان یکی از […] ویژه: برنامه نویس... تیم بازی iDigiGames شرکت بین المللی رویال در شعبه تهران […] ویژه: فقط برنامه... تیم بازی سازی آروین گیمز به یک برنامه نویس حرفه […] دسترسی سریع به ارسال تازه‌ها به ایمیل شما نام نام خانوادگی ایمیل *  گیم جابز - کاریابی و کمک به توسعه صنعت بازی های رایانه ای ایران توجه: مسئولیت محتوا و صحت تمامی اگهی های ثبت شده در گیم جابز متوجه اگهی دهنده است. لطفا قوانین سایت را بخوانید WD Studio کاربری امروز یكشنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٥ 3.1 پرشین پروفایل مرجع متخصصین و شبکه کسب و کار اخبار بازار کار آگهی استخدام لیست تخصص ها جس </font></div> text/html 2016-09-15T12:09:26+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin مجموعه شرکت های هلدینگ استان خراسان رضوی http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1167 واحدهای ستادی این مجموع عظیم هلدینگ فعالیت می‌کنند. *بررسی نسبت های مالی از منظر نسبت های مالی، می توان به افزایش نسبت های نقدینگی از سال 89 و همچنین ناچیز بودن بدهی های این شرکت در مقابل داراییهای آنها سخن به میان آورد. علاوه بر موراد فوق الذکر نسبتهای سودآوری کاهش داشته است و توان سودآوری شرکت پایین آمده است. نسبتهای بدهی در سه ماهه اول سال 90 افزایش کمی داشته و در شش ماهه اول سال 90 کاهش داشته است. محصولات تولیدی در مجتمع های تولیدی هلدینگ به 6 دسته محصولات شیمیایی پایه، الفین ها و پلیمرها، آروماتیک ها، سوخت و مواد هیدروکربوری، کودها و سموم و یوتیلیتی تقسیم شده اند. از میان محصولات زیر برخی از محصولات به صورت محصولات اصلی شرکت های زیرمجموعه جهت فروش در بازار عرضه می شوند یا به صورت خوراک سایر مجتمع ها در اختیار آن ها قرار می گیرد. مابقی محصولات جزء دسته محصولات فرعی و واسطه ای هستند. در ادامه به تشریح هر یک از شرکت ها خواهیم پرداخت : *پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان، مجری طرح پلیمرهای مهندسی در سال 1377 و در زمینی به مساحت 10 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تاسیس گردیده و از اواخر نیمه دوم سال 1382 به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خوزستان جزء شرکت های فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پترو شیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آن ها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. پتروشیمی خوزستان به عنوان نخستین مجتمع تـتولیدکننده دو نمـونه برجسته از پلیمـرهای مهندسی یعنی " پلی کربنات" و "رزین اپوکسی" در خاورمیانه می باشد. پلیمرهای مهندسی، دسته ای از پلیمرهای سنتزی با ویژگی های خاص هستند که آنها را از دیگر پلیمرها متمایز می سازد. این گروه از پلیمرها دارای قابلیت کاربردی بالایی در عرصه های مختلف بوده و ویژگی برجسته آنها تلفیق دو خصوصیت"استحکام بالا" و " وزن کم" می باشد که اجازه می دهد تا این مواد با ارزش و تخصصی در بسیاری از کاربردهای خاص، جایگزین فلزات مرسوم و متداول شوند . از دیگر خواص بارز این پلیمرهای ویژه، داشتن مقاومت بالای حرارتی، شیمیایی و خوردگی به همراه خواص الکتریکی قابل قبول و انعطاف پذیری در طراحی و شکل دهی است. این چنین خصوصیات ممتاز و باارزشی سبب شده تا پلیمرهای مهندسی برای کاربردهای گوناگون در صنایع پیشرفته هواـ فضا، اتومبیل سازی، الکترونیک و ساختمان و تولیـد محصـولات و لـوازم طبـی، خـانـگی، صنعتـی و بازرگــانی منــاسب بـاشند. "پلی کربنات" و "رزین اپوکسی" دو نمونة گرما نرم و گرما سخت از این نوع پلیمرها هستند که به علت داشتن کاربردهای بسیار متنوع، در مقیاس جهانی با حجم بسیار بالایی تولید و مصرف می شوند. به عنوان مثال پوشش های تخصصی و پر مصرف، صنایع الکترونیک، چسب ها، کفپوش ها، کامپـوزیت ها و صنـایع اتومبیل سازی، قطعه سازی، ساخت اسباب و لوازم طبی، تجهیزات اداری، بهـداشتی و ورزشی از عمـده زمینه های مصرف این دو نوع پلیمر مهندسی ارزشمند به شمار می رود. با توجه به قیمت بالای پلیمرهای مهندسی وارداتی،خواص منحصر به فرد و نیاز کشور به آن ها،تولید دو دسته مهم از این پلیمرها در ایران سهم به سزایی در توسعه صنایع پایین دستی و اعتبار جهانی پتروشیمی دارد که هم اکنون واحدهای اپوکسی رزین و پلی کربنات در شرکت پتروشیمی خوزستان راه اندازی و به بهره‌برداری رسیده است. و این شرکت در مجموع دارای ظرفیت اسمی تولید 65 هزار تن در سال است. این شرکت در حدود 60 درصد از محصولات خود را صادر می نماید. 70 درصد این شرکت در اختبار هلدینگ خلیج فارس است. *پتروشیمی نوری پتروشیمی نوری پروژه آروماتیک چهارم شرکت پتروشیمی نوری (سهامی خاص) به عنوان بزرگترین مجتمع پترو شیمیایی تولید آروماتیک با ظرفیت 1280 هزار تن انواع محصولات اصلی آروماتیک و حدود 3100 هزار تن در سال سایر محصولات جانبی آروماتیکی از جمله طرح های استراتژیک برنامه پنجساله سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در بندر عسلویه استان بوشهر واقع است و در تاریخ 11/04/1386 افتتاح و به بهره برداری تجاری رسیده است. عمده محصولات اصلی طرح در زمان بهره برداری شامل پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن است که پارازایلین و ارتوزایلین جهت صادرات و بنزن برای مصرف در پتروشیمی پارس در نظر گرفته شده است. در ضمن سایر محصولات تولیدی از قبیل (LPG، Raff، C5، H.Arom، L.End) این شرکت به عنوان خوراک به شرکت پتروشیمی جم ارسال می گردد. 76.5 درصد این شرکت در اختبار هلدینگ خلیج فارس است. محصولات تولیدی شرکت از نوع آروماتیکی است و یکی از مشکلات مهم شرکت در تولید محصولات، بالا بودن غلظت سولفور در محصول Light End است که موجب شده واحدها در ظرفیت پایین کار کنند. لذا احداث واحد سولفور زدایی در دستور کار شرکت قرار گرفته و در حال حاضر از پیشرفت 85 درصدی برخوردار است. در ضمن اقداماتی جهت تغییر کاربری واحد 100 و شیرین سازی برش سبک به میزان 40 تن در ساعت و افزایش ظرفیت تولید مجتمع توسط شرکت انجام شده که با اعمال این تغییرات مشکل محدود کننده Light End کمتر text/html 2016-09-15T11:45:28+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin مجموعه شرکت های تخصصی همدان http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1166 <div align="justify"><font size="1">اه محیط زیست و بحرانهای پیش رو برگزار شدسومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش رو در تاریخ 23 اردیبهشت 95 برگزار شدگردهمایی بین المللی تعامل صنعت حمل و نقل و محیط زیست؛ با سخنرانی اساتید دانشگاه پلی تكنیك میلانششمین دوره تخصصی پیشرفته طراحی تصفیه خانه فاضلاب (Wastewater Treatment Plants Design) اخبار سایت [شرکت تخصصی IT و سخت افزار عطران (ارائه تمامی خدمات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر)] شرکت تخصصی IT و سخت افزار عطران (ارائه تمامی خدمات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر) شرکت تخصصی IT و سخت افزار عطران، زیرمجموعه مرکز مهندسی ماه دانش عطران دارای نشان تخصصی رتبه یکم جامعه مهندسین سخت افزار کشور، نسبت به ارائه خدمات کامپیوتری و سخت افزاری مشروحه به عموم اقدام می نماید: تاریخ : ۱۳۹۵/۶/۳ ادامه مطلب ... [فراخوان جذب هیئت تحریریه ماهنامه اختصاصی زیست بان آب] فراخوان جذب هیئت تحریریه ماهنامه اختصاصی زیست بان آب بدینوسیله به استحضار می رساند ماهنماه اختصاصی زیست بان آب با شماره مجوز 12667 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آغاز بکار نمود. در این راستا از متخصصان و اساتید محترم دانشگاه دعوت می گردد تا در صورت علاقه مندی نسبت به ارسال رزومه و عضویت در هیئت تحریریه با شرایط زیر اقدام فرمایند: تاریخ : ۱۳۹۵/۶/۳ ادامه مطلب ... [هفتمین دوره تخصصی تصفیه فاضلاب صنعتی؛ 13 و 14 آبان 95] هفتمین دوره تخصصی تصفیه فاضلاب صنعتی؛ 13 و 14 آبان 95 بدینوسیله به استحضار علاقه مندان و پژوهشگران می رساند هفتمین دوره تخصصی تصفیه فاضلاب صنعتی؛ در تاریخ 13 و 14 آبان 1395 برگزار می گردد. تاریخ : ۱۳۹۵/۶/۷ ادامه مطلب ... [چهاردهمین دوره تخصصی طراحی شبکه آب با نرم افزار Water GEMS V8i - روز دوم پیشرفته] چهاردهمین دوره تخصصی طراحی شبکه آب با نرم افزار Water GEMS V8i - روز دوم پیشرفته به دلیل تکمیل ظرفیت دوره سیزدهم (تیر 95)، چهاردهمین دوره تخصصی طراحی شبکه آب با نرم افزار WaterGEMS V8i در تاریخ 15 و 16 مهر 1395 برگزار می گردد. عناوین و سرفصل ها به شرح ذیل می باشد: تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۷ ادامه مطلب ... [چهارمین دوره تخصصی تکمیلی طراحی پیشرفته تصفیه خانه فاضلاب؛ 8 و 9 مهر 95] چهارمین دوره تخصصی تکمیلی طراحی پیشرفته تصفیه خانه فاضلاب؛ 8 و 9 مهر 95 بدینوسیله به استحضار علاقه مندان و پژوهشگران می رساند چهارمین دوره تخصصی تکمیلی طراحی پیشرفته تصفیه خانه فاضلاب؛ در تاریخ 8 تا 9 مهرماه 1395 برگزار می گردد. در صورت هماهنگی برای بازدید از تصفیه خانه، هزینه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۲۰ ادامه مطلب ... [هفتمین دوره آموزشی ارزیابی و برنامه ریزی یکپارچه منابع آب با نرم افزار WEAP] هفتمین دوره آموزشی ارزیابی و برنامه ریزی یکپارچه منابع آب با نرم افزار WEAP بدینوسیله به استحضار علاقه مندان و پژوهشگران می رساند هفتمین دوره آموزشی ارزیابی و برنامه ریزی یکپارچه منابع آب با نرم افزار WEAP در تاریخ 29 مهر 1395 برگزار می گردد. تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۲۰ ادامه مطلب ... [کارگاه تخصصی پیشرفته مدیریت و مهندسی HSE در مهندسی آب و فاضلاب؛ 6 آبان 95] کارگاه تخصصی پیشرفته مدیریت و مهندسی HSE در مهندسی آب و فاضلاب؛ 6 آبان 95 بدینوسیله به استحضار علاقه مندان و پژوهشگران می رساند کارگاه تخصصی پیشرفته مدیریت و مهندسی HSE در مهندسی آب و فاضلاب؛ در تاریخ 6 آبان 1395 برگزار می گردد. تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۲۶ ادامه مطلب ... [نهمین دوره تخصصی طراحی پیشرفته شبکه فاضلاب با نرم افزار SewerGEMS V8i - تاریخ برگزاری 28 مرداد 95] نهمین دوره تخصصی طراحی پیشرفته شبکه فاضلاب با نرم افزار SewerGEMS V8i - تاریخ برگزاری 28 مرداد 95 به استحضار علاقه مندان و پژوهشگران می رساند سیزدهمین دوره تخصصی طراحی شبکه آب با نرم افزار Sewer Gems V8i در تاریخ 28 مرداد ماه 1395 برگزار می گردد. عناوین و سرفصل ها به شرح ذیل می باشد: تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۵ ادامه مطلب ... [برگزاری ششمین دوره تخصصی پیشرفته طراحی تصفیه خانه فاضلاب (Wastewater Treatment Plants Design)] برگزاری ششمین دوره تخصصی پیشرفته طراحی تصفیه خانه فاضلاب (Wastewater Treatment Plants Design) ششمین دوره تخصصی پیشرفته طراحی تصفیه خانه فاضلاب (Wastewater Treatment Plants Design) با حضور شرکت کنندگانی از سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی، دانشجویان و علاقه مندان رشته آب و فاضلاب در تاریخ 14 و 15 مرداد 1395 برگزار شد. تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۱۶ ادامه مطلب ... [برگزاری نهمین دوره تخصصی طراحی پیشرفته شبکه فاضلاب با نرم افزار SewerGEMS V8i] برگزاری نهمین دوره تخصصی طراحی پیشرفته شبکه فاضلاب با نرم افزار SewerGEMS V8i نهمین دوره تخصصی طراحی پیشرفته شبکه فاضلاب با نرم افزار SewerGEMS V8 با حضور شرکت کنندگانی از سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی، دانشجویان و علاقه مندان رشته آب و فاضلاب در تاریخ 28 مرداد 1395 برگزار شد. تصاویر مربوط به دوره در ادامه می آید: تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۲۸ ادامه مطلب ... [اعلام نهایی ظرفیت ثبت نامی باقیمانده از دوره های تخصصی بازه اول تابستان 1395] اعلام نهایی ظرفیت ثبت نامی باقیمانده از دوره های تخصصی بازه اول تابستان 1395 تکمیل ظرفیت نهایی دوره های تخصصی تابستان شرکت ماه دانش عطران به ترتیب جزئیات مشروحه در قسمت ادامه مطلب اعلام میگردد: تاریخ : ۱۳۹۵/۴/۲۸ ادامه مطلب ... [برگزاری سیزدهمین دوره تخصصی طراحی شبکه آب با نرم افزار WaterGEMS] برگزاری سیزدهمین دوره تخصصی طراحی شبکه آب با نرم افزار WaterGEMS به اطلاع علاقه مندان می رساند سیزدهمین دوره تخصصی طراحی شبکه و خطوط انتقال آب با نرم افزار WaterGEMS V8i با موفقیت برگزار گردید. شایان ذکر است دوره های تخصصی بعدی در هفته های آتی برگزار خواهد گردید. تاریخ : ۱۳۹۵/ </font></div> text/html 2016-09-13T18:39:54+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات املاک البرز http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1165 <div align="justify"><font size="1">الت در معماری در ۴ محور اصلی باید مورد توجه قرار بگیرد. بدین‌معنا که ضمن رعایت اصول و احترام به تفکر معماری قدیم، معماری امروز خلق کنیم و معماری امروزی نباید در تعارض با گذشته باشد.» این جملات بخشی از باورهای عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران در انتقاد از معماری معاصر است بازگشت زمین 15 هزار میلیاردی به پایتخت پنج شنبه - 18 شهریور 1395 زمین 85 هکتاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران واقع در اتوبان چمران که تیرماه 92، با تصویب دولت به صدا وسیما واگذار شده بود، چند روز پیش در آخرین جلسه کمیسیون ماده پنج، نصیب شهر تهران شد مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن از راه رسید چهار شنبه - 17 شهریور 1395 در یک‌هزار و دویست و بیست و سومین جلسه شورای پول و اعتبار “دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن” به تصویب رسید ابلاغ دستورالعمل تک ‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات به شعب بانک سه شنبه - 16 شهریور 1395 با توجه به اهمیت سال جاری در خصوص تاکید بر رونق اقتصادی و خروج از رکود وهمچنین دغدغه اشتغال به ویژه برای اقشار تحصیل‌کرده، بخش مسکن و ساختمان به عنوان پیشران خروج از رکود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اخـبار پر بیننـده کدام منطقه برای سرمایه گذاری مسکن مناسب تر است؟ و جدول رونق تب و تاب بازار مسکن در ماه رمضان و جدول آیا رونق بازار مسکن تا اواخر سال95 اتفاق می افتد؟ جدیدترین نرخ خرید و فروش برخی واحدهای دوخوابه در تهران و جدول گــزیده خبر ها کمک تسهیلات بانکی به خروج از رکود و بالا رفتن حجم معاملات مسکن تعیین تکلیف خانه‌های فاقد متقاضی تولید مسکن در کشور به زیر ۳۰۰ هزار واحد در سال رسید رشد 16 درصدی معاملات بازار مسکن آخریــن جستجــوها فــایل های پربیننـده عضــویت در خبــرنامه نام و نام خانوادگی : آدرس پست الکترونیکی : تماس با ما درباره ما حقوق،قوانین و سلب مسئولیت حریم شخصی کاربران صحت ارزیابی قیمت املاک همکاری با ایران فایل قوانین درج آگهی جستجوی املاک شهرستان ها اخبار ایران فایل ما را دنبال کنید اینستاگرام ار اس اس Google+ Facebook LinkedIn Twitter تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File بانک اطلاعات املاک ایران خانه خدمات بیا درباره بیا تماس با بیا پشتیبانی نمایش سریع ملک جستجو ورود اعضا ثبت ملک رایگان تقاضای ملک رایگان نرم افزار بیا رایگان تبلیغات در بیا آژانس های املاک انبوه سازان سازندگان نیازمندی های مسکن آپارتمان برای فروش آپارتمان برای رهن و اجاره 53 متر در امیریه,تهران 104 متر در بلوار فردوس,تهران 135 متر در لویزان,تهران 107 متر در تهرانپارس,تهران 84 متر در تهران آخرین تقاضاهای خرید آخرین تقاضاهای رهن و اجاره 75-50 متر در تهران 200-150 متر در تهران 75-50 متر در تهران 75-50 متر در راه آهن,تهران 150-100 متر در جنت آباد جنوبی,تهران شخصی اداری و تجاری کشاورزی 265 متر تجاری - جردن 265 متر تجاری - جردن 136 متری در چهاردیواری - پونک 136 متری در چهاردیواری - پونک بلوار فردوس - 95 متری - دو خوابه فروش بلوار فردوس - 95 متری - دو خوابه 136 متری در چهار دیواری - پونک 136 متری در چهار دیواری - پونک اکازیون * مناسب ترین قیمت های روز املاک * در تمامی مناطق شهر * جستجوی هوشمند اخبار املاک * اخبار دقیق تحولات قیمت بازار مسکن * فناوری های نوین صنعت ساختمان * آرشیو موضوعی نرم افزار مدیریت مجتمع های آپارتمانی * یاد آور پرداخت شارژ ماهانه * ارائه صورتحساب جامع * مدیریت یکپارچه نقشه امکانات شهری * جستجوی اماکن عمومی بر روی نقشه * جستجوی منطقه ای * امکان افزودن مکان مورد نظر فایل های قبلی AP10231 150 متر در میرداماد,تهران AP10227 95 متر در بلوار فردوس,تهران VH10138 213123 متر در 17 شهریور- پل آهنگ,تهران AP10192 230 متر در تهران AP10192 230 متر در تهران AP10193 155 متر در تهران AP10199 170 متر در تهران AP10000 75 متر در گیشا,تهران AP10001 58 متر در گیشا,تهران AP10004 95 متر در گیشا,تهران AP10003 92 متر در گیشا,تهران AP10008 100 متر در گیشا,تهران AP10010 75 متر در گیشا,تهران AP10009 100 متر در گیشا,تهران AP10006 85 متر در گیشا,تهران AC10000 650 متر در مرزداران-35متری لاله,تهران AP10012 117 متر در شهرآرا,تهران AP10020 160 متر در شهرك غرب-فرحزادی,تهران AP10025 68 متر در تهران ویلا,تهران AP10163 136 متر در پونك,تهران AC10000 650 متر در مرزداران-35متری لاله,تهران AP10190 230 متر در تهران ST10001 265 متر در تهران AP10201 260 متر در تهران AP10195 155 متر در تهران AP10202 180 متر در تهران AP10200 185 متر در شهرك راه آهن,تهران AP10187 155 متر در تهران ST10001 265 متر در تهران AP10095 140 متر در ستاری,تهران AP10092 132 متر در شهرك ژاندارمری,تهران AP10088 112 متر در پونك,تهران AP10004 95 متر در گیشا,تهران AP10010 75 متر در گیشا,تهران AP10098 80 متر در پونك,تهران AP10004 95 متر در گیشا,تهران AP10098 80 متر در پونك,تهران AP10009 100 متر در گیشا,تهران AP10005 105 متر در گیشا,تهران AP10010 75 متر در گیشا,تهران AP10528 90 متر در دلاوران,تهران AP10535 60 متر در دلاوران,تهران AP10160 136 متر در پونك,تهران AP10025 68 متر در تهران ویلا,تهران AP10062 125 متر در تهرانپارس,تهران AP10008 100 متر در گیشا,تهران AP10020 160 متر در شهرك غرب-فرحزادی,تهران AP10041 60 متر در تهرانپارس,تهران AP10081 113 م </font></div> text/html 2016-09-12T18:50:25+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin دایرکتوری شرکت های ساختمانی کرمانشاه http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1164 <div align="justify"><font size="1">دایرکتوری شرکت های ساختمانی ثبت: 417286 و جواز تاسیس 22/4186 از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تولید خاک و کود ارگانیک با نام تجاری گلباران و نیز از سال ... شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان - دایرکتوری سایت های گیلانی services.khazrait.ir/directory/redirect.php?id=46 - Translate this page ا ارسال شماره اشتراک 8 رقمی برق به سامانه پیام کوتاه 1000131121 از آخرین وضعیت بدهی خود به همراه شناسه قبض و شناسه پرداخت مطلع شوید. پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal www.unp.ir/ Translate this page سفارت های ایران در خارج از کشور · رایزن های علمی ایران در ... استخدام شرکت خودرو سازی · استخدام کارآموز و ... استخدام شرکت نفت و گاز 95 · استخدام در شرکت هواپیمایی. دیمر شدن هوشمند چراغها | دایرکتوری مشاغل و مکان ها jobilo.ir › ساختمان › تجهیزات و مصالح ساختمانی Translate this page در ساختمان هوشمند طراحی شده توسط این شرکت هوشمندسازان می توان شدت نور قسمت ... (horing) در استان گیلان ۲-توزیع و پخش کلی و جزئی ۳-انواع خاموش کننده های حری. شرکت دژار صنعت میدیا - دایرکتوری صنعت ساختمان - 118 ساختمان 118sakhteman.com/contrator/.../شرکت%20دژار%20صنعت%20مید... Translate this page ۱۱۸ ساختمان ۔ ... تهیه نقشه های، سازه، برق و مکانیک ... شرکت دژار صنعت میدیا ... اجرای سازه در سراسر استان گیلان مقدور می باشد ولی اجرا به صورت کلید تحویل فقط در ... دایرکتوری وب توکان : شرکت فرآورده های ساختمانی آذر ساروج سبلان tookan.ir/go...0/شرکت_فرآورده_های_ساختمانی_آذر_ساروج_سبلان/ Translate this page شرکت فرآورده های ساختمانی آذر ساروج سبلان بزرگ ترین تولید کننده بتن سبک اتوکلاوشده و ملات خشک در شمالغرب کشور. ... پروژه مسکونی کلاچای. پروژه های گیلان ... دایركتوری اعضا بر اساس گروه | IranRd www.iranrd.net/Fa/?Page=memdirscompgroup&amp;cGroupID=7 Translate this page شرکت های مشاوره، خدمات مهندسی · صنایع ساختمانی · صنایع نساجی، پوشاک و چرم · صنایع آب و فاضلاب · صنایع شیمیایی · صنایع نفت،گاز،پتروشیمی. بانک اطلاعات مدیران شرکتهای ساختمانی کشور,بانک موبایل شرکتهای ... business-mobile.ir/.../بانک-اطلاعات-مدیران-شرکتهای-ساختمانی-کش... Translate this page ما در این بخش از سایت سعی در جمع آوری بانک اطلاعات شرکتهای ساختمانی کشور یا بانک ... سایت www.business-mobile.ir بزرگترین مرجع دایرکتوری بانک موبایل مشاغل ... شرکتهای ساختمانی استان گیلان (رشت) - بانک اطلاعات شرکتهای ساختمانی ... هزاران سایت در یک سایت هزار سایت، مرجع جامع و کامل سایتهای اقتصادی ... 1000site.ir/ Translate this page در سایت. سایت های خبری · ایران اکونومیست · آفتاب · اعتدال .... گیلان · لرستان · مازندران · مرکزی · یزد ... شرکتهای تولیدی و تعاونی · عمران و ساختمان · غذایی و بهداشتی ... استخدام شرکتهای ساختمانی funsgood.in/tags/استخدام-شرکتهای-ساختمانی.html - Translate this page ... ساختمانی ... آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا . ... اسفند ۱۳۹۴ , 151 بازدید. آگهی استخدام،استخدام شرکت دولتی ،استخدام شرکتهای خصوصی،استخدام بانک،آگهی استخدام . ... استخدام فنی مهندسی استان گیلان ... استخدام فنی ... صنایع نساجی زرباف امین - تولید ، تکمیل و رنگرزی انواع پارچه های ... vista.ir/companies/200618 Translate this page شرکت سایان ( خدمات شبکه و اینترنت و پشتیبانی شبکه ) ... parstradeshow ( دایرکتوری نمایشگاه های ایران و جهان دایرکتوری نگارخانه ها و نمایشگاه های هنری تهران بانک اطلاعات شرکتهای صنعتی و ... تهران - تهران - بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب ساختمان ۳۶ ... گیلان - رشت - رشت خیابان لاکانی(۲۲ بهمن)کوچه مانی پلاک ۲۵. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان iccimguil.ir/ Translate this page دوره های جدید واحد آموزش و پژوهش اتاق گیلان. متن دیگری وارد نشده است ادامه ... برگزاری دوره آموزشی فنون و مهارت های گمرکی و ترخیص کالا. زمان برگزاری: 11 مرداد ادامه ... دانلود بانک اطلاعات مشاغل و اصناف + فروش شماره موبایل مشاغل asnaf.co/ahwazdownload.php Translate this page دانلود بانک اطلاعات مشاغل و اصناف و شرکت ها و کارخانه ها ، دانلود بانک موبایل مشاغل و شرکت های کل کشور ... 3 - بانک موبایل مشاغل ساختمانی ، عمرانی و کارگاهی تهران ... بانک های شیراز مرتبط با دایرکتوری بانک مشاغل و اصناف + شماره موبایل صاحبان فروشگاهها ... بانک اطلاعات مشاغل ، شماره موبایل مدیران اصناف رشت گیلان و مازندران نرم افزار مدیریت سانترال های پاناسونیک استان گیلان gilan.niazerooz.com/.../نرم-افزار-مدیریت-سانترال-های-پاناسونیک... Translate this page ١ شهریور١٣٩٥ - نرم افزار مدیریت سانترال های پاناسونیک در استان گیلان. ... با پشتیبانی از دایرکتوری فعال ویندوز ... خدمات و پشتیبانی توسط شرکت genetec که یکی از شرکت های پیشرو در صنعت نرم افزارهای صنعتی مبتنی بر ip ... دوره آموزش نصب و اجرای ساختمان هوشمند سرفصل های آموزشی : -آشنایی با برق ساختمان ، پروتکل . پیمانکاری ساختمانی وعمرانی - نقشه نظارت wvw.niazerooz.com › ... › پیمانکاری ساختمان › نقشه نظارت - Translate this page May 5, 2016 - پیمانکاری انواع سازه های بتنی اعم از پل و کانال ، مخزن، جدول ، سیلو و سوله و پروژه های راه سازی و سد سازی ... ساخت ویلای لوکس م مجلل با طراحی منحصر به فرد در خطه سرسبز گیلان با کمترین هزینه ممکن تامین نیرو .... با پشتیبانی از دایرکتوری فعال ویندوز ... مهندسی و پیمانکاری ساختمان شرکت پایکار بنیان مشاوره . نقشه های ماکت سازی استان گیلان gilan.niazerooz.com/local-keys/نقشه-های-ماکت-سازی/ Translate this page ٢٤ مرداد١٣٩٥ - نقشه های ماکت سازی در استان گیلان. ... با پشتیبانی از دایرکتوری فعال ویندوز ... ویلای لوکس با امکانات کامل و ساختمان های خوش نقشه و با متراژ مناسب توسط مشاورین املاک ... انجام نقشه برداری نقشه برداری در سراسر ایران انجام خدمات برداریشرکت مهندسی تارگت به عنوان یکی از شرکت های حرفه ای و مهم در زمینه انجام . Searches related to دایرکتوری شرکت های ساختمانی گیلان لیست شرکت های ساختمانی تهران لیست شرکت های عمرانی شرکت های پیمانکاری ساختمانی لیست شرکت های پیمانکاری تهران انتخاب اسم شرکت ساختمانی لیست پیمانکاران ساختمانی تهران شرکت های ساختمانی اصفهان پیشنهاد اسم برای شرکت 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Unknown - Use precise location - Learn more Help Send feedback Privacy Terms ورود کاربران | ثبت نام در س گیلان </font></div> text/html 2016-09-11T18:40:08+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/1163 <div align="justify"><font size="1">صلی تابعه وزارت نفت. 1- شرکت ملی نفت ایران · شرکت ملى صادرات گاز ایران · شرکت ملى مناطق نفت خیز جنوب · شرکت نفت فلات قاره ایران · شرکت نفت ... اسامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت منتقل شده از تهران اعلام شد - شانا www.shana.ir/fa/newsagency/155814 Translate this page Jul 30, 2010 - شانا _ گروه نفت: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اسامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت را که تاکنون خروج آنها از تهران قطعی شده است، اعلام کرد. تخصیص نام کاربری به شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی ... - وزارت نفت www.mop.ir/.../home/?...نام...شرکتهای-زیر-... Translate this pageMinistry of Petroleum Mar 18, 2013 - پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-سامانه رسمی PMIS وزارت نفت/تخصیص نام کاربری به شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران. شرکت ملی نفت ایران - وزارت نفت www.mop.ir/Portal/home/?.../شرکت...نفت... Translate this pageMinistry of Petroleum Jul 20, 2010 - "به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی ... اهداف و سیاست های کلان و بخشی شرکت ملی نفت ایران تابعی از سیاست ها و خط مشی های ... شرکت ملی نفت ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/.../شرکت_ملی_نفت_ایرا... Translate this pagePersian Wikipedia شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر کاملاً دولتی است و مدیرعامل آن به پیشنهاد وزیر نفت، انتخاب اعضای هیئت مدیره و در نهایت حکم وزیر منصوب می‌شود و در سلسله مراتب اداری، معاون وزارت نفت ایران است. این شرکت در میان شرکت‌های دولتی، سومین تولیدکننده بزرگ نفت پس از سعودی آرامکو (عربستان سعودی) و گازپروم ... نام, سمت, جایگاه. آدرس اینترنتی سازمان های تابعه - شرکت ملی نفت ایران www.nioc.ir/.../ShowPage.aspx?... Translate this pageNational Iranian Oil Company Apr 9, 2011 - پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران-پورتال شرکت ملی نفت/آدرس اینترنتی سازمان های تابعه. فهرست شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت که بیش از 50 درصد (پنجاه ... www.krgs.ir/بخشنامه-های...بخشنامه-های.../378-فهرست-شرکتهای-دول... Translate this page فهرست شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت که بیش از 50 درصد (پنجاه درصد ) سهام آنها متعلق به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت می باشد. اطلاعات تماس با شرکت‌های تابعه وزارت نفت | IranPetroTech www.iranpetrotech.com/.../اطلاعات-تماس-با-شرکت‌های-تابعه-وزارت Translate this page Mar 14, 2011 - نام شرکت, آدرس, تلفن. مرکزی اول (وزارت نفت), تهران، خ طالقانی، نبش حافظ وزارت نفت, 66151. مرکزی دوم (خطوط لوله و مخابرات), تهران، خ سپهبد ... شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت واگذار می‌شود - همشهری hamshahrionline.ir/details/19933 Translate this page Apr 18, 2007 - وزیر نفت از آمادگی برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت به بخش ... وزیر نفت در مورد قراردادهای جدید بیع متقابل و افزوده شدن ماده ای به نام ... نکونیوز - موفقترین شرکتهای تابعه وزارت نفت در سال ۹۳ www.neconews.com/vdceov8e.jh8e7i9bbj.html Translate this page نتیجه نظرسنجی پایگاه خبری نکونیوز، موفق ترین شرکتهای تابعه وزارت نفت در بین چهار شرکت اصلی را مشخص کرد. 22 شرکت زیر مجموعه پتروشیمی در لیست واگذاری - فرارو fararu.com/.../22-شرکت-زیر-مجموعه-پتروشیمی-در-لیست-واگذار... Translate this page وزیر نفت با بیان اینکه تاکنون سهام سه شرکت زیر مجموعه پتروشیمی به بخش ... با اولویت ویژه در دستور کار وزارت نفت و شرکتهای ملی و نفت و گاز قرار داده است. شرکت های وابسته به وزارت نفت www.ziyacompany.com/fa/index.php?option=com...id... Translate this page ((شركت ها و ادارات نفت)). شرکت ملی حفاری. شرکت پالایش نفت اصفهان. شرکت نفت فلات قاره. زائر سرای صندوق بازنشستگی (شرکت نفت ). شرکت نفت وگاز پارس. خصوصی‌سازی در وزارت نفت متوقف شد/ جدول خروج غول‌های نفتی از لیست ... www.mehrnews.com/.../خصوصی-سازی-در-وزار... Translate this pageMehr News Agency Mar 11, 2014 - پس از مخالفت وزارت نفت با واگذاری و خصوصی سازی شرکتهای نفت، گاز و ... واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (مندرج در لیست ... شرکتهای تابعه - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ... www.tappico.com/index.php?inner=partners&amp;slang=1 Translate this page شرکتهای گروه نفت و گاز ... نقش وب سایت شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین در امر اطلاع رسانی را چگونه ارزیابی مینمایید؟ : عالی. : خوب. : متوسط. دپارتمان نفت naft.rivatadbir.ir/ Translate this page دپارتمان نفت و گاز شرکت RTC با هدف تولید و ارائه محصولات و خدمات مهندسی و ... در لیست فروشندگان مورد تائید شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران از جمله ... لیست تمام شرکت های پیمانکار وابسته به شرکت نفت و گاز | نتیجه ... www.avval.ir/.../-/لیست-تمام-شرکت-های-پیمانکار-وابسته-به-شر... Translate this page نتایج جستجوی لیست تمام شرکت های پیمانکار وابسته به شرکت نفت و گاز در فهرست مشاغل، دایرکتوری مشاغل و بانک اطلاعات شهر کتاب اول، Tehran yellow pages . واگذاری ۶ شرکت زیر مجموعه شرکت ملی نفت منتفی شد - نفت نیوز www.naftnews.net/.../واگذاری-۶-شرکت-زیر-مجموعه-شرکت-ملی-نف... Translate this page Apr 8, 2014 - وی افزود: برخی از این شرکت ها، شرکت </font></div>